skolar_harju_työ

Töissä innostuminen lisää tuottavuutta

Työn tuottavuutta voidaan lisätä ja työuria pidentää kestävällä tavalla. Työhyvinvoinnin edistämisen täytyy tähdätä korkeammalle kuin vain pahoinvoinnin poistamiseen.

Kirjoittaja Lotta Harju tutkii työtä ja työorganisaatioiden kehittämistä Työterveyslaitoksella.

Suomen huoltosuhde heikkenee kovaa vauhtia. Yhä pienemmän työntekijämäärän pitäisi työskennellä yhä tehokkaammin ja yhä pidempään. Keskustelu on jakautunut kahtia: joko työntekijöiden selkänahasta pyritään repimään enemmän irti tai sitten työntekijöiden edustajat eivät hyväksy talouden realiteetteja. Entä jos aihetta lähestyttäisiin vaihtoehtoisesta näkökulmasta?

Työntekijöiden tuottavuutta voidaan lisätä samalla kun työuria pidennetään. Tämän voi toteuttaa kahdella tavalla. Ensinnäkin vahvistamalla työntekijöiden hyvinvointia ja aktiivisuutta lisääviä tekijöitä. Näin ihmiset haluavat ja jaksavat todennäköisesti työskennellä pidempään. Toiseksi edistämällä kulttuuria, jossa työntekijät voivat itse vaikuttaa työnsä mielekkyyteen ja ottaa vastuuta työmotivaatiostaan. Kulttuurinmuutos parantaa työntekijän tuottavuutta ajamatta häntä loppuun.

Lotta Harju

Tutkija

Lotta Harju
@lottaharju

”Työstään innostuneet työntekijät ovat sitoutuneempia, oma-aloitteisempia, innovatiivisempia ja innostavampia.”

Työhön leipääntyminen maksaa

Työhyvinvoinnista puhutaan usein ongelmakeskeisesti työkuormituksen negatiivisten seurausten torjumisena. Uupumisen ehkäiseminen ei vielä takaa, että töissä voidaan hyvin. Työntekijä voi passivoitua ja voida huonosti työssä, jossa hän ei pääse käyttämään kykyjään, tai tekemään asioita itselle mielekkäällä tavalla. Leipääntymisen kustannukset, tehoton työaika ja lopulta työpaikan vaihtaminen jäävät kuitenkin piiloon. Työterveyshuollossa innottomuus saatetaan tulkita uupumukseksi. Sairausloma harvoin on toimiva ratkaisu.

Kun edistetään työntekijöiden mahdollisuuksia innostua työssään, yksilöiden työhyvinvointi lisääntyy. Kokemusta kutsutaan työn imuksi. Se vähentää lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan sairauspoissaoloja, parantaa yksilöllisen työpanoksen tuottavuutta ja lisää vuosia työuraan. Työstään innostuneet työntekijät ovat sitoutuneempia, oma-aloitteisempia, innovatiivisempia ja innostavat myös muita työyhteisön jäseniä.

Miksi työn imun kaltaista hyvinvointia edistävät johtamiskäytännöt harvoin siirtyvät työpaikkojen toimintakulttuuriin? Työhyvinvointiin panostamisen taloudelliset hyödyt näkyvät usein pitkällä aikavälillä, ja niitä on erittäin vaikeaa osoittaa tilastollisesti. Siksi yksilöiden työhyvinvointia ja innostumista lisäävien käytäntöjen tunnistaminen ja omaksuminen jää organisaatioissa usein vain juhlapuheiden asteelle. 

Työntekijän kannattaa itse kehittää työtään

Työprosessit eivät enää kehity ainoastaan organisaation aloitteesta, vaan myös työntekijät voivat ottaa aktiivisen roolin oman työnsä ja työhyvinvointinsa kehittämisessä. Tutkimusten mukaan työntekijän oma-aloitteinen, omaa työmotivaatiota lisäävä ja ylläpitävä työtoiminta on yhteydessä voimakkaampaan työn imuun ja vähäisemmän stressin ja leipääntymisen kokemuksiin. Työtapoja ei kuitenkaan yleensä uudelleenarvioida ilman siihen pakottavaa kriisiä. Oman työn arviointiin ja kehittämiseen kannustava johtaminen voi lisätä yksilöiden ja yhteisöjen sopeutumista erilaisiin muutostilanteisiin, mikä puskuroi kriisin negatiivisia vaikutuksia.

”Työntekijät voivat ottaa aktiivisen roolin oman työnsä ja työhyvinvointinsa kehittämisessä.”

Johtamisen tehtävä on antaa työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä mielekkyyteen kehittämällä työtään ja omaa osaamistaan tai soveltamaan sitä työssään itselle sopivalla tavalla tehtäväkuvan puitteissa. Työntekijä voi esimerkiksi hyödyntää jotain vahvuuttaan tai työn ulkopuolista mielenkiinnon kohdettaan työssään luovalla tavalla, tai hakea oma-aloitteisesti palautetta ja ideoita ympäristöstään.  

Käytäntöjä, jotka kannustavat työntekijän vastuunottoa omasta työhyvinvoinnistaan, täytyy omaksua osaksi organisaatiokulttuuria. Joissain töissä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi etätyömahdollisuuksien parantamista, toisissa taas vuorovaikutuskanavien kehittämistä. Työyhteisöt säilyvät uudistumiskykyisinä muutoksissa, jos työntekijöitä rohkaistaan kokeilemaan erilaisia asioita ja annetaan mahdollisuuksia sopeuttaa työtoimintaansa tilanteen mukaan.

Johtaja, älä valvo vaan innosta

Jotta työn tuottavuutta voidaan parantaa kestävästi, asiat pitää tehdä ja nähdä uusilla tavoilla kaikilla organisaation tasoilla. Työnteosta täytyy tehdä sellaista, että yksilöt voivat hyvin ja haluavat antaa parhaansa. Työhyvinvoinnin edistämisen täytyy tähdätä korkeammalle kuin vain pahoinvoinnin poistamiseen. Siihen panostamisen täytyy olla muutakin kuin vuotuinen työtyytyväisyyskysely, TyKy-päivät ja virikesetelit.

On aika antaa tilaa työntekijän omaehtoiselle työnsä ja työhyvinvointinsa kehittämiselle. Lisäämällä mahdollisuuksia ottaa vastuuta ja vaikuttaa, voidaan edistää työntekijöiden sitoutunutta ja kehittävää työtoimintaa sekä ehkäistä työhön leipääntymistä. Pidempiä työuria ja tuottavampaa työvoimaa johdetaan innostamalla, ei valvonnalla.

Jaa teksti:

Facebooktwitterlinkedinmail

Lue myös nämä

Is it possible that you really don’t have choice?

kesä 5, 2017

Is it possible that you really don’t have choice? Miguel Moreno is a PhD student at the Department of Mathematics and Statistics at the University of Helsinki. He works on…

How computer simulations help spy on atoms

kesä 5, 2017

How computer simulations help spy on atoms Nanoscale objects are so small that they contain just a few thousand atoms. We don’t always have a camera to help us zoom…

The pleasant scent of forests helps keep the planet cool

kesä 2, 2017

The pleasant scent of forests helps keep the planet cool Small particles form from the thin forest air, which helps keep the climate cool. But they won’t be enough to…

Research in the high Arctic – Pack your instruments, a rifle and a skirt

kesä 1, 2017

Research in the high Arctic – Pack your instruments, a rifle and a skirt Science is rarely a 9 to 5 job. It’s a lifestyle. So unless you are working…

Aurinkosähköä saa jo katolta – mitkä ovat seuraavat askeleet?

touko 2, 2017

Aurinkosähköä saa jo katolta – mitkä ovat seuraavat askeleet? Pientuottajien aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät nyt vauhdilla. Pian aurinkopaneelit miellyttävät myös esteetikon silmää, sillä markkinoiden ja tutkimuksen trendinä on paneelien maastouttaminen rakennusmateriaaleihin. Armi…

Seitsemän syytä, miksi suomalaisten tulisi vähentää luonnonvarojen kulutustaan viidesosaan nykyisestä

huhti 26, 2017

Seitsemän syytä, miksi suomalaisten tulisi vähentää luonnonvarojen kulutustaan viidesosaan nykyisestä Luonnonvarojen loppumista on ennustettu jo useampi vuosikymmen. Mitä se suomalaisten näkökulmasta tarkoittaa? Onko meillä varaa olla itsekkäitä? Sanna Ahvenharju tekee…

Tilaa uutiskirje


×